Редакційний штат

Шеф-редактор:

В. І. Шуляр (д.пед.н., доц.)

Голова редакційної колегії:

В. В. Стойкова (к.пед.н.)

Відповідальні секретарі:

Л.А. Назаренко (к.пед.н., доцент), О.О. Мілєйко

 

Редакційна колегія:

Ю. О. Барталиш-Бан (к.пед.н.) – Румунія

Г. М. Гич (к.пед.н., доцент) – Україна

Р. О. Гришкова (д.пед.н., проф.) – Україна

Р. М. Дрозд (д.і.н., проф.) – Польща

Л. М. Калініна (д.пед.н., проф.) – Україна

Т. В. Караіванова (д.книгозн., бібліотекозн.) – Болгарія

Л. М. Карамушка (акад.НАПН, д.психол.н., проф.) – Україна

Л. О. Клименко (к.пед.н., доц.) – Україна

Г. В. Коваль (д.н. з держ. упр., проф.) – Україна

Т. Д. Кремінь (к.філол.н., доц.) – Україна

Л. М. Масол (к.пед.н.) – Україна

В. Л. Мозговий (д.пед.н., доц.) – Україна

І. Є. Ніколаєв (д.і.н., проф.) – Україна

Л. М. Олійник (к.пед.н., доцент) – Україна

С. А. Омельчук (д.пед.н., проф.) – Україна

О. М. Петренко (к.мист., доц.) – Україна

Г. С. Погромська (к.пед.н., доцент) – Україна

О. М. Семеног (д.пед.н., проф.) – Україна

Р. Сербін (д.філол.н., проф.) – Канада

В. О. Соболь (д.філол.н., проф.) – Польща

О. О. Сокуренко (к.пед.н., доц.) – Україна

Т. В. Тихонова (д.пед.н., доц.) – Китай

О. Г. Шалар (к.пед.н., доц.) – Україна