Інформація для авторів

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті необхідно надіслати на електронну пошту редакції журналу veresen@moippo.mk.ua такі матеріали:

1) довідку про автора (форма 1);

2) статтю (до статті додаються  окремі файли з графічними матеріалами) – виконується виключно за шаблоном (додаток 2);

3) для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);

4) авторську угоду – відскановану або збережену в форматі pdf (обов’язково з  підписом авторів) (додаток 4);

5) після проходження процедури рецензування – відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору.

9.2. Відправлення авторського примірника журналу здійснюється за кошти отримувача.

Форма 1

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

 

Науковий ступінь, учене звання

 

Відомості про наукового керівника:

(ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посада, із зазначенням повної назви структурного підрозділу) заповнюється за відсутності наукового ступеня

 

Місце роботи із зазначенням повної назви структурного підрозділу (навчання)

 

Рубрика журналу

 

Контактний телефон

 

Електронна адреса

 

Поштова адреса

(за зразком: вул. Адміральська, б. 2, кв. 6, м. Миколаїв, 54001)

або адреса Нової пошти: прізвище, імʼя, місто, номер відділення, тел. отримувача