УДК 394.2:001.814(477.73)ORCID іD 0000-0002-2692-2391 СПЕЦИФІЧНІ РИСИ МІСЬКОЇ СВЯТКОВОЇ КУЛЬТУРИ МИКОЛАЇВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Сергій Мицик МОІППО

Ключові слова:

місто; міське свято; народне гуляння; простір дозвілля; святкова культура; святковий простір; свято.

Анотація

У статті автор робить спробу дослідити специфічні риси міської святкової культури Миколаєва кінця ХІХ – початку ХХ ст. Досліджуючи феномен святкової культури Миколаєва, автор акцентує увагу на специфіці геосоціокультурної динаміки краю, впливі церковного братства на святковий простір міста, святковому дозвіллі заможних шарів населення міста та ролі благодійних і громадських товариств в організації святкового дозвілля бідного населення міста.

Посилання

REFERENCES

Andriiash, V. I., Bahmet, M. O., Bondarenko, V. D. ta in. (2001). Relihiini orhanizatsii na Mykolaivshchyni: istoriia ta suchasnist: nauk.-popul. dovid. [Religious organizations in Mykolayiv region: history and modernity: popular science. argument.]. Mykolaiv: Vyd-vo MF NaUKMA (ukr).

Anichkov, E. V. (1903). Vesennjaja obrjadovaja pesnja na zapade i u slavjan [Spring ritual song in the West and among the Slavs Western]. SPb: Tip. Imp. AN. Ch. І, 1(rus).

Budina, O. R. & Shmeleva, M. N. (1989). Gorod i narodnye tradicii russkih: Po materialam Centr. r-na RSFSR [City and folk traditions of Russians: Based on materials from the Center. district of the RSFSR]. Otv. red. M. G. Rabinovich; AN SSSR, In-t jetnografii im. N. N. Mikluho-Maklaja. M.: Nauka (rus).

Derzhavnyi arkhiv Mykolaivskoi oblasti [The state archive of the Nikolaev area] f. 229, op. 1 spr. 1807, ark. 149 (ukr).

Derzhavnyi arkhiv Mykolaivskoi oblasti [The state archive of the Nikolaev area] f. 229, op. 1 spr. 1807, ark. 408 (ukr).

Derzhavnyi arkhiv Mykolaivskoi oblasti [The state archive of the Nikolaev area] f. 230, op. 1 spr. 11003, ark. 14 (ukr).

Derzhavnyi arkhiv Mykolaivskoi oblasti [The state archive of the Nikolaev area] f. 230, op. 1 spr. 12599, ark. 1 (ukr).

Dukov, E. V. [Ed.]. (2000). Razvlekatel'naja kul'tura Rossii XVIII–XIX vv.: ocherki istorii i teorii [Entertainment culture of Russia in the 18th – 19th centuries: essays on history and theory]. Ros. akad. nauk, Gos. in-t iskusstvoznanija M-va kul'tury Ros. Federacii. SPb: D. Bulanin (rus).

Huzenko, Yu. I. (2000). Diialnist blahodiinykh tovarystv Mykolaieva naprykintsi XIX – na pochatku XX st. [Activities of charitable societies of Nikolaev in the late XIX – early XX centuries]. Naukovi pratsi. T. 5, 44–48. Mykolaiv: MF NaUKMA (ukr).

Huzenko, Yu. I. (2006). Stanovlennia i diialnist hromadskykh blahodiinykh obiednan na Pivdni Ukrainy v druhii polovyni XIX – na pochatku XX st. (na materialakh Khersonskoi hubernii [Formation and activity of public charitable associations in the South of Ukraine in the second half of the XIX - beginning of the XX century. (on the materials of the Kherson province]. Mykolaiv : Ilion (ukr).

Jeliade, M. (1994). Svjashhennoe i mirskoe Per. s fr., predisl. i komment. N. K. Garbovskogo. [Sacred and secular]. M.: Izd-vo MGU (rus).

Karpova, G. (2008). Prazdnik v kontekste social'nyh izmenenij: tradicija i vlast' [Holiday in the context of social changes: tradition and power]. Saratov: izd.-vo «Nauchaja kniga» (rus).

Keller, Je. A. (2001). Prazdnichnaja kul'tura Peterburga: Ocherki istorii [Festive culture of St. Petersburg: Essays on history]. SPb.: Izd-vo V. A. Mihajlova (rus).

Ocherk dejatel'nosti Nikolaevskogo obshhestva nochlezhnyh domov za 25 let ego sushhestvovanija (1886–1911 gg.). (1912). [Essay on the activities of the Nikolaev society of night lodging houses for 25 years of its existence (1886–1911)]. Nikolaev. Jelektrich. tipolitografija L. i I. Belolipskih (rus).

Otchjot Nikolaevskogo Blagotvoritel'nogo obshhestva za 1900 g. (1901). [Report of the Nikolaev Charitable Society for 1900]. Nikolaev: Tipografija br. L. i I. Belolipskih (rus).

Оzhegov, C. B. (1912). Slovar' russkogo jazyka. [Dictionary of the Russian language]. M.: Oniks-LIT, Mir i Obrazovanie (rus).

Shytiuk, M. M., Petrenko, O. M. & Kryzhanovska, N. Ye. (2010). Khorove mystetstvo Mykolaivshchyny kinets XVIII – pochatok XXI stolittia [Choral art of Mykolayiv region end of XVIII – beginning of XXI century] Mykolaiv: Shamrai (ukr).

Ustav Gorodovogo sobranija v gorode Nikolaev. (1870). [Charter of the City Council in the city of Nikolaev]. Nikolaev: Tipografija Alehina i Bogomola v Nikolaeve (rus).

Zaharova, O. Ju. (2001). Svetskie ceremonialy v Rossii XVIII – nachala XX v. [Secular ceremonies in Russia in the 18th – early 20 th centuries]. M.: ZAO Izd-vo Centrpoligraf (rus).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті