УДК 373.5.046 ORCID iD 0000-0003-4520-1757 ГРУПОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Автор(и)

  • Алла Сіренко

Ключові слова:

Ключові слова: види дитячої активності; виховні завдання; групова взаємодія; групова діяльність; діяльнісний підхід; інтерактивні форми і методи; педагогічні технології; педагогічні умови; спільна діяльність; становлення особистості дитини; старший дошкільник; упевненість у собі; формування особистісних якостей; характеристики діяльності дитини в групі.

Анотація

Стаття присвячена огляду наукових концепцій групової діяльності дітей старшого дошкільного віку. Увага зосереджується на впливі групової діяльності дошкільників на формування впевненості в собі. Розкрито сутність поняття «групова діяльність» та встановлено взаємозв’язок із формуванням особистісних якостей у дітей старшого дошкільного віку.

Посилання

References

Babanskij, Ju. K. (1997). Optimizacija processa obuchenija [Optimization of the learning process]. M.: Pedagogika (rus).

Bezrukih, M. M., Bolotov, V. A., Glebova, L. S. & Bim-Bad, B. M. [Ed.] (2002). Pedagogicheskij jenciklopedicheskij slovar' [Pedagogical encyclopedic dictionary]. M.: Bol'shaja ros. jencikl., 2002 (rus).

Bohush, A. M., Bielienka, H. V., Bohinich, O. L., Havrysh, N. V., Dolynna, O. P., Ilchenko, T. S. & Kovalenko, O. V. et al. (2012). Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [Basic component of preschool education]. K.: Vydavnytstvo (ukr).

Cheredov, I. M. (1988). Formy uchebnoj raboty v srednej shkole [Forms of educational work in high school]. M.: Prosveshhenie (rus).

Galkina, T. P. (2001). Sociologija upravlenija: ot gruppy k komande [Sociology of management: from group to team]. M.: «Finansy i statistika» (rus).

Heiko, I. (2002). Interaktyvni formy i metody navchannia [Interactive forms and methods of teaching]. Naukovo-metodychnyi osvitianskyi chasopys «Svitlo», 3, 51–53 (ukr).

Hereha, T. (2004). Interaktyvni metody na urokakh [Interactive methods in lessons]. Zavuch, 7, 9–13 (ukr).

Hora, T. (2006). Orhanizatsiia mizhosobystisnoi vzaiemodii uchniv zahalnoosvitnikh shkil yak zaporuka yikh samorealizatsii [Organization of interpersonal interaction of students of secondary schools as a guarantee of their self-realization]. Ridna shkola, 4, 12–13 (ukr).

Kokarieva, I. (2006). Interaktyvni tekhnolohii u navchanni [Interactive technologies in education]. Pochatkova shkola, 2, 19–21 (ukr).

Komar, O. A. (2004). Interaktyvni tekhnolohii – tekhnolohii spivpratsi [Interactive technologies – technologies of cooperation]. Pochatkova shkola, 9, 5–7 (ukr).

Kononko, O. L. (Ed.). (2003). Komentar do Bazovoho komponenta doshkilnoi osvity v Ukraini [Commentary on the Basic component of preschool education in Ukraine]. K.: Red. zhurn. «Doshkilne vykhovannia» (ukr).

Lijmets, H. J. (1975). Gruppovaja rabota na uroke [Group work in the classroom]. M.: Znanie (rus).

Pometun, O. I. (2004). Aktyvni ta interaktyvni metody navchannia: do pytannia pro dyferentsiatsiiu poniat [Active and interactive teaching methods: to the question of differentiation of concepts]. Shliakh osvity, 3, 1–15 (ukr).

Potapova, N. I. (2006). Poiednannia indyvidualnykh i hrupovykh form navchalnoi diialnosti v intelektualnomu rozvytku molodshykh shkoliariv [Combination of individual and group forms of educational activity in intellectual development of junior schoolchildren]. (Candidate’s thesis). K. (ukr).

Shhukina, G. I. (1986). Rol' dejatel'nosti v uchebnom processe [The role of activity in the educational process]. M.: Prosveshhenie (rus).

Yaroshenko, O. H. (2001). Povnishe vykorystovuvaty mozhlyvosti hrupovoi navchalnoi diialnosti shkoliariv [Fully use the opportunities of group learning activities of schoolchildren]. Nyva znan, 3, 8–10 (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті