УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ КАДРОВОЇ АВТОНОМІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ольга Кондратьєва Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0001-7746-9008

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.1.2023.03

Ключові слова:

кадрова автономія, кадровий потенціал, кадровий склад, професійна компетентність

Анотація

У статті зосереджено увагу на необхідності розкрити сутність та зміст поняття «професійна компетентність». На основі проведеного аналізу останніх наукових досліджень і публікацій з означеної проблеми та їх узагальнення встановлено, що «професійну компетентність» розглядають як ключову характеристику з комплексом компонентів, які дозволяють фахівцеві якісно виконувати свої професійні обов’язки, відповідати сучасним вимогам, постійно розвиватися та вдосконалюватися. У розвідці наголошено на необхідності створення належних умов та організації системи управління в закладі освіти для безперервного професійного розвитку педагогічних кадрів. Визначено особливості формування кадрового складу закладів загальної середньої освіти в умовах кадрової автономії. Доведено, що основним завданням кадрової політики в закладах освіти є забезпечення кожного з них сталим кадровим складом, необхідність постійного моніторингу кадрового потенціалу, його вдосконалення та розвитку. Наведено результати моніторингового дослідження «Кадровий склад закладів загальної середньої освіти Миколаївщини», у якому проаналізовано особливості кадрового складу закладів загальної середньої освіти і представлено узагальнені результати розподілу кадрового складу педагогів області за встановленими критеріями. Проведено докладний аналіз показників кожного із критеріїв та його особливостей, надано кількісні та якісні характеристики кадрового складу, виявлено низку проблем, які наявні в кадровому забезпеченні. Запропоновано шляхи усунення зазначених недоліків, а також особливості формування професійної компетентності педагогів для підвищення рівня професійної компетентності. Надано поради керівникам закладів загальної середньої освіти для сприяння реалізації особистісного та професійного потенціалу вчителів. Це можливо за умови урахування кількісних та якісних характеристик складу педагогічного колективу та дотримання таких вимог: спрямованість на індивідуальний та творчий розвиток особистості педагога; формування професійної компетентності педагогів через реалізацію особистісного й діяльнісного підходів; створення освітнього середовища, що оптимізує процес безперервного розвитку особистості педагога.

Посилання

Andrushchenko, V. A. & Tabachek, I. V. (2005). Formuvannia osobystosti vchytelia v suchasnykh umovakh [Formation of the teacher's personality in modern conditions]. Polit. menedzhment, 1, 58–69 (ukr).

Chernenko, H. M. (2014). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do provedennia urokiv pryrodoznavstva [Preparation of future primary school teachers to conduct science lessons] Pedahohichni nauky, 121, 245 (ukr).

Law of Ukraine dated July 1, 2014 № 1556-VII «On Higher Education» [Electronic resource] // Verkhovna Rada of Ukraine: [site]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (ukr).

Nychkalo, N. H. (Ed.). (2002). Derzhavni standarty profesiinoi osvity: teoriia i metodyka [State standards of professional education: theory and methodology]. Khmelnytskyi: TUP (ukr).

On education: Law of Ukraine dated 05.09.2017 № 2145-VІІІ, with changes and additions. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (ukr).

Pometun, O. I. (2005). Kompetentnisnyi pidkhid – naivazhlyvishyi oriientyr rozvytku suchasnoi osvity [Competency approach – the most important reference point for the development of modern education]. Ridna shkola, 1, 65–69 (ukr).

Resolution of the CMU dated 23.12.2015 № 1109 «On approval of the list of qualification categories and pedagogical ranks of pedagogical workers». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua › 1109-2015-п (ukr).

Some issues of professional development of pedagogical and scientific-pedagogical workers. Resolution of the Cabinet of Ministers of August 21, 2019 № 800 (as amended on December 31, 2019). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text/ (ukr).

Stoikova, V. V. (2020). Samorozvytok pedahoha: vid maksym pedahohichnoi spadshchyny Y. A. Chepihy do rehionalnoho proiektu [Self-development of a teacher: from the maxims of the pedagogical heritage of Ya. Chepiga to the regional project]. Veresen, 2–3 (85–86), 124 (ukr).

Tykhonova, T. V. (2021). Model psykholoho-andrahohichnoho suprovodu profesiinoho samorozvytku pedahoha v umovakh pisliadyplomnoi osvity [Model of psychological and andragogic support of professional self-development of a teacher in conditions of post-graduate education]. Veresen, 2, 38 (ukr).

Zhára, H. I. (2018). Spetsyfika protsesiv starinnia, emotsiinoho intelektu ta stanu zdorovia vchyteliv riznykh spetsialnostei [Specificity of aging processes, emotional intelligence and health status of teachers of various specialties]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 16. Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky (Ed. N. V. Huzii). Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 30 (40), 110–115 (ukr).

Ziaziun, I. A. (2000). Intelektualno tvorchyi rozvytok osobystosti v umovakh neperervnoi osvity [Intellectually creative personality development in the conditions of continuous education]. Neperervna profesiina osvita: problemy, poshuky, perspektyvy. Kyiv, 50–64 (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Номер

Розділ

Статті