СИНЕРГІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ STEM-ОСВІТИ У ПІДВИЩЕННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН І ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Людмила Клименко Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0003-2007-8967

DOI:

https://doi.org/10.54662/veresen.3.2022.04

Ключові слова:

синергія, учителі природничо-математичних дисциплін і технологій, фахова компетентність, STEM-освіта

Анотація

У розвідці йдеться про вибір, обґрунтування теми та визначення завдань наукового дослідження кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – «Синергія можливостей STEM-освіти у підвищенні фахової компетентності вчителів природничо-математичної освіти і технологій». Проаналізовано висвітлення в науково-педагогічних працях питання про можливість синергії принципів STEM-освіти. Запропоновано підвищення фахової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін і технологій закладів загальної середньої освіти через створення умов для самоорганізації засад STEM-освіти, що має зумовити значне зростання фахової компетентності вчителів природничо-математичних дисциплін і технологій закладів загальної середньої освіти та ефективності процесу навчання учнів.

Посилання

Andrushchenko, V. P. & Kudin, A. P. (2003). Realizatsiia systemy bezperervnoi osvity v Natsionalnomu pedahohichnomu universyteti imeni M. P. Drahomanova cherez dystantsiinu formu navchannia [Implementation of the continuous education system at the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov through distance learning]. Visnyk akademii dystantsiinoi osvity, 1, 49–51 (ukr).

Astanova, O. (2021). Biznes-kvest «Moloko vid fermy do stolu. Vyhotovlennia brynzy» [Business quest «Milk from farm to table. Production of cheese»]. STEM-tyzhden – 2021. K.: Vydavnychyi dim «Osvita», 150–156 (ukr).

Balyk, N. R. & Shmyher, H. P. (2017). Pidkhody ta osoblyvosti suchasnoi stem-osvity [Approaches and features of modern stem-education]. Fizyko-matematychna osvita, 2 (12), 26–30 (ukr).

Barbaianova, O. В. (2020). Aktualnist synerhii osvity ta dukhovnosti [Relevance of synergy of education and spirituality]. Shkola synerhii osvity i dukhovnosti: novi vyklyky, trendy i mozhlyvosti. Kyiv: DZVO «Universytet menedzhmentu osvity», 7–10. Retrieved from: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferenc. (ukr).

Bilan, N. (2021). STEM-aktyvnosti na urokakh khimii ta biolohii: metodolohichnyi kontsept [STEM activities in chemistry and biology classes: methodological concept]. STEM-tyzhden – 2021. K.: Vydavnychyi dim «Osvita», 15–19 (ukr).

Boiko, N. (2021). Proiekty «Skelet khrebetnykh tvaryn ta «Fazy misiatsia» [Projects «Skeleton of Vertebrate Animals and «Phases of the Money»]. STEM-tyzhden – 2021. K.: Vydavnychyi dim «Osvita», 175–177 (ukr).

Hirnyi, O. (2018). Shcho take STEM-osvita [What is STEM education]. 2-he vyd. Lviv: OIPPO (ukr).

Honcharova, N. О. (2015). Profesiina kompetentnist vchytelia u systemi STEM [Professional competence of a teacher in the STEM system]. Naukovi zapysky MAN Ukrainy (Eds.: S. O. Dovhyi, O. Ye. Stryzhak & I. M. Savchenko et al.). K.: Instytut obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy, vyp. 7, 108–115 (ukr).

Hryshchuk, D. (2020). Shkola synerhii osvity i dukhovnosti yak vidpovid na hlobalni suchasni vyklyky [School of synergy of education and spirituality as a response to global modern challenges]. Shkola synerhii osvity i dukhovnosti: novi vyklyky, trendy i mozhlyvosti. Kyiv: DZVO «Universytet menedzhmentu osvity», 55–56. Retrieved from: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/konferencf. (ukr).

Hushchyna, N. (2021). Zbirnyk materialiv «STEM-shkola – 2021» [Collection of materials «STEM school – 2021»]. (Eds. N. I. Hushchyna, I. P. Vasylashko, O. O. Patrykieeva, O. V. Korshunova & L. H. Bulavska). K.: Vydavnychyi dim «Osvita», 2021, 11–17 (ukr).

Kamyshyn, V. V., Reva, O. M., Radetska, S. V., Shulha, V. M. & Slynkova, T. V. (2018). Synerhetyka v protsesakh rozvytku akademichnoi obdarovanosti [Synergetics in the processes of development of academic giftedness]. Kyiv: IOD NAPN Ukrainy (ukr).

Klymenko, L. O. (2019). Model profesiinoi kompetentnosti vchytelia-pryrodnychnyka na zasadakh STEM-osvity [Model of professional competence of a science teacher based on the principles of STEM education]. Mykolaiv: OIPPO (ukr).

Korshunova, O. V., Hushchyna, N. I., Vasylashko, I. P. & Patrykeieva, O. O. (2018). STEM-osvita. Profesiinyi rozvytok pedahoha [STEM education. Professional development of a teacher]. K.: Vydavnychyi dim «Osvita» (ukr).

Kremen, V. H. (2014). Synerhetyka i osvita [Synergetics and education], 348. Retrieved from: https://www.pedagogic-master.com.ua › public › (ukr).

Lavrynchuk, V. (2021). Metod modeliuvannia na urokakh biolohii [Modeling method in biology lessons]. STEM-tyzhden – 2021. K.: Vydavnychyi dim «Osvita», 38–42 (ukr).

Patrykeieva, O. O. (2015). Aktualnist zaprovadzhennia STEM-navchannia v Ukraini [The urgency of introducing STEM education in Ukraine]. Informatsiinyi zbirnyk dlia dyrektora shkoly ta zaviduiuchoho dytiachym sadochkom. K.: Osvita Ukrainy, 17–18 (41), 53–57 (ukr).

Piekhota, O. M. (2000). Osobystisno oriientovana osvita i tekhnolohii // Neperervna osvita: problemy, poshuky, perspektyvy [Personal oriented education and technologies // Continuous education: problems, searches, prospects]. (Ed I. Ya. Ziaziun). Kyiv: Vydavnytstvo «Vipol», 274–298 (ukr).

Plotnikova, O. L. & Korobova, I. V. (2021). Realizatsiia transdystsyplinarnoho pidkhodu u protsesi formuvannia pryrodnycho-matematychnoi kompetentnosti maibutnikh moriakiv [Implementation of a transdisciplinary approach in the process of formation of natural and mathematical competence of future sailors]. Retrieved from: https://cyberleninka.ru › article › realizatsiya-transdistsi... (ukr).

Prigozhin, I. & Stengers, I. (1986). Porjadok iz haosa. Novyj dialog cheloveka s prirodoj [Order out of chaos. A new dialogue between man and nature]. M. (

Sharko, V. D. (2006). Metodychna pidhotovka vchytelia fizyky v umovakh neperervnoi osvity [Methodical training of a physics teacher in the conditions of continuous education]. Kherson: Vyd.-vo KhDU (ukr).

Shut, M. I. & Serhiienko, V. P. (2002). Navchannia fizyky v systemi profesiinoi pidhotovky vchytelia [Teaching physics in the system of professional teacher training]. Rozvytok pedahohichnoi i psykholohichnoi nauk v Ukraini 1992–2002. Akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy. Chastyna I. Kharkiv: «OVS», 434–443 (ukr).

Sihaieva, L. Ye. (2011). Kharakterystyka struktury osvity doroslykh v suchasnii Ukraini [Characteristics of the structure of adult education in modern Ukraine]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu, 59, 38–42 (ukr).

Vasylashko, I. P. (2021). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti pedahohiv iz pytan STEM-osvity [Development of professional competence of teachers in STEM education]. Web-STEM-shkola – 2021. Retrieved from: http://yakistosviti.com.ua/uk/STEM-shkola-2021-zimova-sesiia-Video-galereia (ukr).

Vasylenko, M. D. & Slatvinska, V. M. (2019). Syla synerhii u proiavakh pravovoi nauky: mizhdystsyplinarne doslidzhennia [The power of synergy in the manifestations of legal science: an interdisciplinary study]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia». T. 24 (Ed. Yu. V. Tsurkan-Saifulina); MON Ukrainy, NU «OIuA». Odesa: Helvetyka, 18–26. Retrieved from: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12618/Vasylenko. DOI: https://doi.org/10.32837/npnuola.v24i0.650 (ukr).

Viatkina, N. B. (2015). STEM-osvita: etapy stanovlennia v Ukraini [STEM education: stages of formation in Ukraine]. K.: Osvita Ukrainy, 17–18 (41), 48 (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-22

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають