УДК 373. 5. 016: 070. 1 ORCID iD 0000-0001-8643-0105 ВІД МЕДІАОСВІТИ ДО МЕДІАКУЛЬТУРИ: ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ НООПРОСТІР ДЛЯ ЧИТАЧІВ

(спільний проєкт освіти й культури: стратегії і тактики)

Автор(и)

  • Василь Шуляр

Ключові слова:

Ключові слова: інформаційна культура; людина медіакультури; медіавсеобуч; медіазаняття; медіаосвіта; медіапедагог, медіатекст; нообібліотека; нооосвіта; ноопідхід; ноосфера; освітньо-культурологічний ноопростір.

Анотація

Автор статті представив модель співпраці медіапедагогів і бібліотекарів у системі медіаосвіти. Розкрив особливості побудови освітньо-культурологічного ноопростору для суб’єктів освіти й культури. Вибудував дійову модель відносин між освітніми та бібліотечними закладами, читачами, науковими, громадськими організаціями, спілками тощо, які б створили освітньо-культурологічний ноопростір для задоволення потреб кожному в саморозвитку. Репрезентовано засоби, що допоможуть сформувати медіакомпетентних суб’єктів освітнього процесу. Запропоновано моделі філософії медіаосвіти взагалі та медіазаняття зокрема, їхні складові, що впливатимуть у сукупності на формування Людини медіакультури. Для реалізації означеного вибудовано сучасну стратегію - ноосферно-екологічну. Визначено стратегеми, які сприяють створенню моделі нообібліотечного закладу. Ноосферно-екологічна стратегія забезпечує появу мудрих осіб, які здатні жити і діяти в гармонії з біосферою.

Розроблення проєкту для освітніх і бібліотечних закладів ураховує розуміння трьох видів освіти: формальна (у закладах середньої та вищої освіти, набуття другої освіти), неформальна (розвиток системи курсів підвищення кваліфікації), інформальна (різноманітне, економічне й позаекономічне стимулювання кожної людини до саморозвитку й самоосвіти впродовж життя). Автор вибудував низку концептів освітньо-культурологічного ноопростору для Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки, що враховує глобальні цивілізаційні норми, характеристики, ідеї.

Запропоновані форми співпраці суб’єктів освіти й нообібліотеки представлено низкою моделей, що узгоджуються із напрямами роботи, концептами нообібліотеки, інформальною освітою, зорієнтовані на акметраєкторію користувача нообібліотеки за його рівнями, із проєкцією на отримання очікуваних (планованих результатів).

Автор акцентує увагу на тому, що співпраця закладів освіти й бібліотеки спрямована на формування читацької компетентності учнівської молоді (і не тільки) в системі літературної освіти через використання різноформатних медіатекстів і медіазасобів. Для цього зацікавленим читачам запропоновано моделі «Філософія медіаосвіти і медіазаняття суб’єктів педагогічного процесу» та технологічну картку/модель медіазаняття. У статті зроблено акцент на тому, що основою кожного заняття є медіатекст, набір або система медіакомпетенцій, вибудова ціннісного простору медіаспоживача, набуття ним медіадосвіду, щоб у результаті мати сформовану Я-особистість – Людину інформаційної медіакультури.

Посилання

REFERENCES

Baryshpolets, O. T., Naidonova, L. A., Myronenko, H. V., Holubieva, O. Ye. & Rizun, V. V. ta in. (2010). Mediakultura osobystosti: sotsialno-psykholohichnyi dosvid [Media culture of personality: socio-psychological experience]. K.: Milenium (ukr).

Ivanov, V. F., Volosheniuk, O. V. & Rizun, V. V., Litostanskyi, V. V. (Ed.) (2013). Praktychna mediaosvita: avtorski uroky [Practical media education: author's lessons]. Kyiv: Akademiia ukrainskoi presy, Tsentr vilnoi presy (ukr).

Ivanov, V. F. & Volosheniuk, O. V. (2012). Mediaosvita ta mediahramotnist [Media education and media literacy]. Kyiv: Tsentr vilnoi presy (ukr).

Makhrovska, N. A., Pohromska, H. S. & Zaporozhchenko, M. V. (2020). Informatsiino-osvitnie seredovyshche suchasnoho zakladu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Information and educational environment of a modern institution of postgraduate pedagogical education]. Mykolaiv: OIPPO (ukr).

Mediaosvita (mediahramotnist): navch. prohrama [Media education (media literacy)]. Kyiv, 2011 (ukr).

Naidonova, L. A. (2015). Mediapsykholohiia: osnovy refleksyvnoho pidkhodu [Media psychology: basics of reflexive approach]. Kirovohrad: Imeks-LTD (ukr).

Shuliar, V. I. (2013). Elektronnyi konstruktor u planuvalnii diialnosti subiektiv edukatyvnoho protsesu [Electronic designer in the planning activities of the subjects of the educational process]. Mykolaiv: OIPPO (ukr).

Shuliar, V. I. (2017). Mediaosvita: stratehiia y taktyka spivpratsi mediapedahohiv i bibliotekariv [Media education: strategy and tactics of cooperation between media educators and librarians]. Kyiv: Tsentr Vilnoi Presy, Akademiia ukrainskoi presy (ukr).

Shuliar, V. I., Stoikova, V. V. & Bundiuchenko, T. V. (2019). Mediaosvita: stratehiia y taktyka spivpratsi mediapedahohiv i bibliotekariv: Naukovyi ta praktychnyi dosvid uprovadzhennia mediaosvity v informatsiino-osvitnii prostir Mykolaivshchyny [Media education: strategy and tactics of cooperation between media educators and librarians]. Mykolaiv: OIPPO (ukr).

Shuliar, V. I. (2018). Uchytel Vasyl Sukhomlynskyi: uroky na zavtra (vid shkoly Vasylia Sukhomlynskoho do Novoi ukrainskoi shkoly) [Teacher Vasyl Sukhomlynsky: lessons for tomorrow (from Vasyl Sukhomlynsky's school to the New Ukrainian School)]. Mykolaiv: OIPPO (ukr).

Shuliar, V. I. (2015). Vid mediahramotnosti do mediakultury: navchalno-metodychnyi kompleks praktychnoi mediaosvity subiektiv pedahohichnoho protsesu v multymediinomu seredovyshchi v 5 chastynakh [From media literacy to media culture: educational and methodical complex of practical media education of subjects of pedagogical process in the multimedia environment in 5 parts]. Mykolaiv: OIPPO (ukr).

Shutiak, L. V. (2011). Mediakultura osobystosti: bibliohrafichnyi pokazhchyk [Media culture of personality: bibliographic index]. Mykolajiv: NPB m. Mykolaieva (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-23

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>