УДК 37. 091. 4: 164. 042 ORCID iD 0000-0001-8643-0105 ПЕРСОНАЛІЗОВАНА АКМЕМОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СУБ’ЄКТІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В ДИДАКТИЧНІЙ СИСТЕМІ К. Д. УШИНСЬКОГО

Автор(и)

  • Василь Шуляр моіппо

Ключові слова:

Ключові слова: акмемодель, дидактична система, дитиноцентризм, Костянтин Ушинський, логіко-семіотична модель, Нова українська школа, педагогічна аксіоматика, тріада, тріадність, учителецентризм.

Анотація

Автор статті проаналізував освітні документи, концепції, методичні рекомендації та спадщину Костянтина Ушинського і запропонував персоналізовані моделі розвитку особистості суб’єктів Нової української школи. Поклавши в основу розроблення дидактичну багатомірну технологію педагогічного проєктування, ми виокремили низку нових понять, що дають можливість візуалізувати моделі. Серед таких інструментів є логіко-семіотичні моделі (ЛСМ), які будувалися на філософії тріадності. Автор зробив спробу запропонувати робочі варіанти дефініцій до понять «тріада» і «тріадність». Значущість логіко-семіотичних моделей, побудованих на засадах ієрархічної тріади, – у забезпеченні цілісності поглядів на явище/поняття/реальність як систему. Такий підхід пропонуємо розглядати як новий тип систематизації, що характеризується своєю відкритістю.

Аналіз Концепції «Нова українська школа» і спадщини Костянтина Ушинського проведено з позицій педагогічної аксіоматики. Низка аксіом із вище названого стали об’єднувальними для розроблення інструментарію логіко-семіотичних моделей, що вибудовані на філософії тріадності. Персоналізована акмемодель розвитку суб’єктів Нової української школи містить такі складові: особистісно зорієнтований освітній ландшафт; суб’єкти закладу освіти; Я-творець. Така модель демонструє необхідність у реалізації людино/дитино/учителецентризму освітнього процесу із залученням відповідної інфраструктури. Дидактичну систему Костянтина Ушинського, що ґрунтується на психологічному фундаменті, ми вибудували також за тріадною моделлю, де компонентами є: взаємодія як суб’єктний компонент; зв’язок – змістовий компонент, що забезпечує внутрішній перебіг освітнього процесу; рух (дія) як мотиваційний тріадний компонент і враховує психологічні процеси й передбачає моторну реакцію суб’єктів освітнього процесу.

Посилання

Referenses

Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly «Nova ukrainska shkola» (2016). [Conceptual principles of reforming the secondary school «New Ukrainian School»]. – Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna% 20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. [ukr].

Lavrent'ev, G. V., Lavrent'eva, N. B., & Neudahina, N. A. (2004). Obuchajushhie tehnologii v professional'noj podgotovke specialistov [Teaching technologies in the professional training of specialists]. Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta [rus].

Monahov, V. M. (2001). Pedagogicheskoe proektirovanie – sovremennyj instrumentarij didakticheskih issledovanij [Pedagogical design is a modern toolkit of didactic research]. Shkol'nye tehnologii, 5, 75–89 [rus].

Ostapenko, A. A. (2007). Modelirovanie mnogomernoj pedagogicheskoj real'nosti: teorija i tehnologii. [Modeling of multidimensional pedagogical reality: theory and technology]. M.: Narodnoe obrazovanie. [rus].

Pro osvitu. Zakon Ukrainy (2017). [Law of Ukraine «On Education»]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 38-39, 380. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [ukr].

Shuliar, V. I. (2006 a). Planuvannia literaturnoi osvity shkoliariv: tekhnolohichna kontseptsiia: praktyko-oriientovana monohrafiia [Planning of literary education of schoolchildren: technological concept: practice-oriented monograph]. Prof. N. Voloshin (Ed.). K.: Vydavnytstvo «Ch»[ukr].

Shuliar, V. I. (2012). Suchasnyi urok ukrainskoi literatury: teoriia, metodyka, tekhnolohiia: monohrafiia [Modern lesson of Ukrainian literature: theory, methods, technology: monograph]. Mykolaiv: Ilion [ukr].

Shuliar, V. I. (2006 b). Uchen-chytach i vchytel-fasylitator v umovakh 12-richnoi shkoly: nauk.-metod. posib [Student-reader and teacher-facilitator in a 12-year school: scientific method. way]. V. I. Shuliar, N. M. Ohrenych. Mykolaiv: Vydavets Hanna Hinkul [ukr].

Shuliar, V. (2018). Uchitel' Vasil' Suhomlins'kij: uroki na zavtra (vid shkoly Vasylia Sukhomlynskoho do Novoi ukrainskoi shkoly): praktyko-oriientovana monohrafiia [Teacher Vasyl Sukhomlynsky: lessons for tomorrow (from the school of Vasyl Sukhomlynsky to the New Ukrainian school): practice-oriented monograph] [ukr].

Ukraina 2030. Ukrainskyi instytut maibutnoho [Ukrainian Institute of the Future]. Kyiv, kviten 2019 [ukr].

Ushynskyi, K. D., (1983). Vybrani pedahohichni tvory: u 2 t. [Selected Pedagogical works in 2 volumes]. Kyiv: Rad. shkola [ukr].

Ushynskyi, K. D. (1954). Tvory: u 6 t. [Works: in 6 volumes]. K.: Rad. shkola [ukr].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-14

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>