УДК 37.091 ORCID iD 0000-0001-86 ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ Й УЧИТЕЛЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

(за ідеями Василя Сухомлинського)

Автор(и)

  • Василь Шуляр

Ключові слова:

Ключові слова: четверта промислова революція, нова українська школа, стратегія «Культури перемоги», диверсифікувальний компонент, Василь Сухомлинський, педагогіка дитиноцентризму.

Анотація

Автор статті окреслює формування особистості учня й учителя, зважаючи на глобалізаційні процеси, що нині відбуваються у світі в умовах Четвертої промислової революції. Зроблено акцент на 10 навичках, які визначили респонденти й будуть затребувані у 2020 році. Реалізація нової індустріальної (постіндустріальної) моделі суспільства/освіти стане можливою, якщо діятиме позитивна програма. Складові цієї програми подано в такий спосіб: програма Морально-етичних норм; програма Людиноцентризму; програма Людини культури, програма Інформаційної культури людини; програма Ноокультури освітнього середовища. Розбудова Нової української школи потребує нового типу вчителя. Для реалізації названого в системі підвищення кваліфікації нами обрано стратегію «Культури перемоги». Автор подає в статті змістове наповнення означеного поняття та відповідну модель, яка містить три елементи: адресну орієнтацію на запити, потреби й інтереси здобувачів освіти (слухачів курсів); усебічне розкриття професійно-фахового потенціалу; конкурентоспроможну команду однодумців і партнерів, які здатні гнучко реагувати на виклики. Утілення в життя моделі «Стратегії культури перемоги» можливе за умови врахування компонента диверсифікації та багатогранній спадщині Василя Сухомлинського. Диверсифікативний компонент у системі підвищення кваліфікації передбачає перехід до мегаваріативних моделей організації, відбору значущого змісту й активних форм навчання/розвитку. Для виконання таких планів нами враховані актуалітети зі спадщини В. Сухомлинського, які представлено такими логіко-семіотичними моделями (ЛСМ), як «педагогіка добротворення», «педагогіка сердечності», «педагогіка гармонії», «педагогіка природодоцільності», «педагогіка дитиноцентризму». Останній актуалітет подано в розширеному форматі із відповідними коментарями. До ЛСМ «Педагогіка дитиноцентризму» автор додав імперативи В. О. Сухомлинського за його працями, низку ціннісно-етичних норм, які сприятимуть появі нового типу Педагога: любов до власної справи; професійно-фахова акмекваліфікація; вищі духовні закони, моральні цінності; творчість, креативність, акмезростання. За ідеями відомого вченого сформовано вимоги до сучасного уроку/заняття в контексті «Педагогіки дитиноцентризму».

Посилання

Zjazjun I. A. (2008). Filosofija pedaghoghichnoji diji : monoghrafija [The philosophy of pedagogical action]. Cherkasy : Vyd. vid. ChNU imeni Boghdana Khmeljnycjkogho, 608 (ukr).

Kremenj V. (2008). Dytynocentryzm – providna linija suchasnoji osvity [Child centrism is the leading line of modern education]. Imidzh suchasnogho pedaghogha. – 1–2, 3–4 (ukr).

Sukhomlynsjkyj V. (1976–1977). Vybrani tvory. U 5-ty t. [Selected works]. T. 1–5. K. : Rad. shkola, (ukr).

Shuljar V. I. (2010). Strateghiji literaturnoji osvity shkoljariv u systemi profiljnogho navchannja : monoghrafija [Strategies of literary education of schoolchildren in the system of profile education: monograph]. – Mykolajiv : Vyd-vo ChDU im. Petra Moghyly, 348 (ukr).

Shuljar V. I. (2009). Suchasnyj urok ukrajinsjkoji literatury : nauk.-metod. posib. [Modern lesson in Ukrainian literature: scientific method. manual]. – Kh. : Osnova, 121. (Biblioteka zhurnalu «Vy`vchayemo ukrayins`ku movu ta literaturu»), 121 (ukr).

Shuljar V. I. (2012). Suchasnyj urok ukrajinsjkoji literatury : teorija, metodyka, tekhnologhija : monoghrafija [Modern lesson in Ukrainian literature: theory, methodology, technology: monograph]. – Mykolajiv : Ilion, 876 (ukr).

Shuljar V. I. (2006). Uchenj-chytach i vchytelj-fasylitator v umovakh 12-richnoji shkoly : nauk.-metod. posib. [Student-reader and teacher-facilitator in a 12-year school: scientific method. manual]. – Mykolajiv : Vydavecj Ghanna Ghinkul, 208 (ukr).

Shuljar V. (2018). Uchytelj Vasylj Sukhomlynsjkyj: uroky na zavtra (vid shkoly Vasylja Sukhomlynsjkogho do Novoji ukrajinsjkoji shkoly) : praktyko-orijentovana monoghrafija [Teacher Vasyl Sukhomlynsky: lessons for tomorrow (from Vasyl Sukhomlynsky’s school to the New Ukrainian school): practice-oriented monograph].– Mykolajiv : OIPPO, 184 (ukr).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-28

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2